Zameranie spoločnosti

lesy logo

Zameranie spoločnosti:
- pestovanie a ochrana lesa
- ťažba a doprava dreva
- odbyt dreva a iných produktov z lesa
- drobná lesná výroba
- škôlkárska činnosť


Celková výmera škôlkárskych plôch cca 9ha, z toho produkčná plocha 8,25ha.
V škôlkárskej činnosti sa spoločnosť zameriava na výrobu hlavných druhov hospodárskych drevín, najmä:

    - smrek obyčajný
    - jedľa biela
    - buk lesný
    - smrekovec opadavý
    - javor horský

Hospodárske dreviny pestujeme ako voľnokorenné na voľnej ploche alebo vo fóliovníkoch.
Z okrasných drevín pestujeme rôzne druhy opadavých a stálozelených drevín.