Lesná pedagogika

Ukážky lesnej pedagogiky na ZŠ a MŠ Karola Rapoša

Lesný pedagóg Ing. Ivan Horvát navštívil žiakov niekoľkých ročníkov, aby ich zážitkovou formou naučil spoznávať naše dreviny podľa ich semien, listov, či púčikov. Tí najmenší si nakreslili zvieratká žijúce v našich lesoch.  

P4 1P4 2