Lesná pedagogika

Kým štvrtáci maturovali, mladšie ročníky brigádovali v mestských lesoch

Obdobie ústnych maturitných skúšok nemusí byť pre všetkých študentov stresujúcim. Približne 40 gymnazistov sa v utorkové ráno rozdelilo na tri skupiny; prvá časť natierala rampy, uzatvárajúce cesty do okolitých lesov, druhá skupina sa vybrala trasou od Rúr cez Dedečkovu chatu po Laznú dolinu vyzbierať odpadky po nevychovaných občanoch a tretia skupina navštívila škôlkárske stredisko na Michalovej.

Tu sa oboznámili s jeho fungovaním, základnými spôsobmi pestovania sadbového materiálu pre potreby zalesňovania a celkovým významom pre výrobnú činnosť mestských lesov. Následne sa s chuťou pustili do ručného pletia záhonov sadeníc od buriny a vyskúšali si tak na vlastnej koži, aká je náročná práca na otvorenej ploche strediska. Všetky úlohy študenti v priebehu doobedia hravo zvládli a prispeli tak svojou prácou k zveľadeniu našich lesov a teda miest, ktoré sami v rámci voľného času navštevujú. „Lesy mesta Brezno (LMB) usporadúvajú počas roka viacero aktivít na priblíženie svojej práce a významu mestských lesov širokej verejnosti, vrátane žiakov základných a  stredných škôl a túto spoluprácu plánujeme dobudúcna neustále prehlbovať, aby vo všeobecnosti nepanoval názor, že lesníctvo je len o ťažbe dreva“, dodal Ján Lukáč, riaditeľ LMB.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (DK)