Lesná pedagogika

Lesníci z mestských lesov prednášali študentom v synagóge

Synagóga v Brezne prepožičala v dňoch 7. až 18 mája svoje priestory putovnej výstave Slovenskej lesníckej komory s názvom „Živé lesy“, ktorá mala za cieľ poukázať na nevyhovujúci zdravotný stav predovšetkým smrekových lesov v chránených územiach.

Na jednom z takýchto území (NP Nízke Tatry) hospodária aj Lesy mesta Brezno (LMB), ktoré sa od veľkej vetrovej kalamity v roku 2004 neustále boria s menšími či väčšími vetrovými a následnými hmyzovými kalamitami. A práve svoje skúsenosti a vedomosti sa rozhodli mestskí lesníci v rámci prednášky odovzdať študentom Gymnázia J. Ch. v Brezne. „Témou bola ochrana lesa, predstavenie dvoch najrozšírenejších podkôrnych druhov hmyzu na smreku (lykožrút smrekový a lykožrút lesklý), ukážka feromónového lapača a spôsob jeho použitia v praxi a čerstvo odchytených lykožrútov, čo študentov zaujalo asi najviac, že veľkosťou tak malý chrobáčik dokáže narobiť lesným hospodárom toľko škody. A nie je to len o dreve ako surovine, ale aj o iných funkciách, tzv. mimoprodukčných, ktoré inak zdravý les dokáže plniť. Čistý vzduch, ochrana pred povodňami a pôdnou eróziou, zásobáreň pitnej vody, životný priestor pre mnohé rastliny a živočíchy, či miesto na oddych a rekreáciu sú úžitky lesa, ktoré si my ľudia uvedomujeme, až keď niektorá z nich chýba.“ uviedol Daniel Kliment, vedúci polesia Brezno.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (DK)