Lesná pedagogika

Les ukrytý v knihe

je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh chce najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň

chce poukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá..., “

Poslaním tohtoročného 6. ročníka bolo poukázať na les ako zdroj potravy a priblížiť les ako záruku kvalitných potravín, ktoré sú nielen zdraviu prospešné ale aj preukázateľne liečivé. Napríklad mäso z diviny je známe svojou výraznou chuťou ale aj nízkym obsahom tuku a cholesterolu a pod. Jednoducho tento rok bol zameraný na "dobrôtky z lesa".

Besedy sa zúčastnili deti zo ZŠ Pionierska 2, konkrétne deti 4.C s učiteľkou Mgr. Renatou Vatamanovou, v počte 26. Toto podujatie vyhlasuje Národné lesnícke centrum vo  Zvolene.

 

Foto 1

Foto 2

Foto 3