Fotografie

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Mlynná a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Michalová Brest

V roku 2017 zrealizovali LESY MESTA BREZNO, s.r.o. rekonštrukciu dvoch protipožiarnych lesných ciest v celkovej výške 261 761,03 € vďaka čerpaniu finančných prostriedkov z európskych fondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

 Protipožiarna lesná cesta Mlynná                                                                           Protipožiarna lesná cesta Michalová Brest

PB230013 2PB230023 2